Dofinansowanie PFRON do samochodu osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie zakupu auta dla osoby niepełnosprawnej to pomoc, którą może uzyskać osoba spełniająca określone wymogi formalne i prawne. Wysokość dotacji zależy od kosztu pojazdu i miejsca, które dana osoba będzie zajmować. Jaką część kosztów można w ten sposób pokryć? Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Wartość dofinansowania – ile można zyskać?

Zacznijmy od tego, że wysokość dofinansowania dla zakupu samochodu dla osoby niepełnosprawnej jest uzależniona od wielu czynników. Podstawowa dotacja dla kierowcy to 80 procent ceny samochodu do puli 150 000 złotych. Jeśli w nabytym samochodzie osoba niepełnosprawna ma jedynie zajmować miejsce pasażera, to może uzyskać 85 procent dotacji do puli 130 000 złotych. Uzyskanie środków przez osoby z niepełnosprawnościami wymaga jednak spełnienia określonych kroków formalno-prawnych.

Kroki, które musi podjąć osoba starająca się o dotacje

  1. Pierwszą rzeczą jest wybór rodzaju dofinansowania. Wnioskodawca musi określić, czy dotacja ma dotyczyć auta dla kierowcy, czy też dla pasażera.
  2. Druga kwestia to określenie przewidywanej ceny zakupu auta osobowego dla osoby niepełnosprawnej. Na jego podstawie zostanie wycenione dofinansowanie PFRON.
  3. Trzecim krokiem jest sporządzenie cyfrowej kopii orzeczenia o niepełnosprawności. W dokumencie musi znajdować się wskazanie konieczności podjęcia opieki (stałej lub długoterminowej) nad osobą niepełnosprawną.
  4. Następnym krokiem, który musi wykonać osoba starająca się o dofinansowanie do zakupu samochodu, jest przygotowanie oświadczenia, zgodnie z którym wnioskodawca (lub wskazana przezeń osoba) nie jest w stanie samodzielnie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego. Ważne jest również, aby wskazać, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie przemieścić się z wózka na siedzenie pojazdu. Odpowiedni dokument musi podpisać ortopeda lub inny specjalista z zakresu rehabilitacji i neurologii.
  5. Jeśli osoba składająca wniosek o dofinansowanie do zakupu auta ma prowadzić samochód, to powinna potwierdzić, że aktualnie dysponuje ważnym prawem jazdy kategorii B.
  6. Na koniec osoba starająca się o dofinansowanie PFRON powinna oświadczyć na piśmie, że uzyskany (dotowany) pojazd nie zostanie zbyty przez wnioskodawcę przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty uzyskania środków z tytułu dotacji. Co więcej, w oświadczeniu musi znaleźć się wpis, który potwierdzi, że samochód będzie używany zgodnie z założeniami programu PFRON.

Za pośrednictwem serwisu https://carforfriend.pl/dofinansowanie-pfron-do-zakupu-samochodu-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/ można uzyskać kluczową pomoc w zakresie nabycia pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ